Aspfeber..

Året är 1995, det råder aspfeber. I ett par år har vi försökt att fånga en av Torshällaåns aspar när dom stiger upp för lek. Idag så förefaller den tanken väldigt oetisk, men det var andra tider då. Och våra avsikter var goda, vi skulle givetvis släppa tillbaks de aspar vi fångade. Om vi fångade.. … Mer Aspfeber..